บุรีรัมย์ คิกออฟ “MOU” ลดโลกร้อน บริหารจัดการขยะเปียกแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองชุมเห็ด จัดโครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดบุรีรัมย์

   วันนี้ (17 พ.ย. 65) ที่ เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ร.ต.ต. สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่ และคณะทำงานโครงการฯรวมถึงประชาชนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

   โดยบรรยากาศภายในงาน หลังจากที่ประธานในพิธีได้มอบนโยบาย และเปิดกิจกรรมแล้ว ยังได้มีการมอบวัสดุสาธิต ถังขยะเปียกให้แก่ส่วนราชการ และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมกันฝังถังขยะเปียกลดโลกร้อน ก่อนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดการขยะ ชุมเห็ดสะอาด ร่วมกับส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลชุมเห็ด, สถานพยาบาลในเขตพื้นที่ตำบลชุมเห็ด, สถานศึกษาในพื้นที่ รวมถึงผู้แทนชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งการลดขยะพลาสติก การคัดแยกขยะ การกำจัดที่ถูกวิธี การวางระบบขนส่งขยะที่มีประสิทธิภาพ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมการบรรยายพิเศษในเรื่องของสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน และแนวทางการจัดการขยะ เพื่อให้คนในชุมชนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

   นายศรัณยู มีทองคำ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด โดยจังหวัดได้สั่งการให้ทุกพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกมอบให้กับทุกพื้นที่ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ และสร้างความรู้ความเข้าในกับการจัดการขยะที่เหมาะสม สร้างความร่วมมือกันในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด หากประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวลดการสร้างก๊าซมีเทนที่สร้างภาวะเรือนกระจกลง ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องโลกร้อนและอากาศแปรปรวน ที่สร้างความลำบากให้กับเกษตรกร

   ร.ต.ต. สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านในเรื่องของการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และนำมาใช้สร้างรายได้เสริม เพื่อให้เทศบาลเมืองชุมเห็ด เป็นเทศบาลที่ปลอดขยะ อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น