“MOU” เปิดเส้นทางคาราวานท่องเที่ยว เสียมราฐ-อรัญประเทศ-ปราจีนบุรี-นครราชสีมาสุรินทร์-บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยว ระหว่าง กัมพูชา-ไทย

  กระทรวงการท่อ

อ่านเพิ่ม

สสจ.บุรีรัมย์ “MOU” วิสาหกิจชุมชน 7 แห่ง ปลูกกัญชาส่งให้โรงพยาบาลคูเมือง ผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดบุรี

อ่านเพิ่ม

สธ.จังหวัดบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์

ตามที่กระทรวงสาธารณส

อ่านเพิ่ม