เทศบาลเมืองชุมเห็ดมอบกล้าพันธ์กัญชา 400 ต้น เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ.เวลา 10.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชุมเห็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม”โครงการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แก่ประชาชนตำบลชุมเห็ด ประจำปี พ.ศ. 2565″ และรับมอบกล้าพันธุ์กัญชาคนละ 1 ต้น ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำนวน 400 ต้น  ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันให้มีการนำกัญชามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ สำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ โดย นายสุเทพ พันธุระ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องประโยชน์ของพืชสมุนไพรประเภทกัญชาและการขออนุญาตตามราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 สำหรับเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง

ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดของเราก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะนำกัญชานี้ให้พี่น้องเราปลูกไว้เพื่อรักษาโรค ซึ่งในเทศบาลเมืองชุมเห็ดของเราก็ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ เพื่อมอบให้กับพี่น้องเราในชุมชน ทุกหลังคาเรือนที่มีความประสงค์ในการลงทะเบียนขอรับต้นกล้าพันธุ์กัญชานำไปปลูก เพื่อรักษาโรคประจำบ้านของตนเอง

ใส่ความเห็น