ส.ปชส.บุรีรัมย์ สัมมนาสื่อมวลชน เครือข่าย“365 วัน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ “365 วัน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจบุรีรัมย์ เชิญเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ”

ส.ปชส.บุรรัมย์ สัมมนาสื่อมวลชน

(24 มี.ค. 65 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม เครสโค อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 “365 วัน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจบุรีรัมย์ เชิญเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม” เพื่อสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จะได้นำข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ชัดเจน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัด ทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ กับเครือข่ายสื่อมวลชน ด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย และ นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย ร่วมให้ข้อมูลการจัดกิจกรรม งานท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี 2565 ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน”เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านชุมชน เพื่อชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว อาทิ การจัดโครงการ GU GUIDE พาเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน กิจกรรม ถนนคนเดินประจำอำเภอ

ส.ปชส.บุรรัมย์ สัมมนาสื่อมวลชน

โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าไปส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือนในพื้นที่ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นภายในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ จะต้องมีการดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือให้พี่น้องสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดกิจกรรม งานท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม นี้ จัดขึ้นที่ บริเวณปราสาทเมืองต่ำ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัด และเข้าพักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานของไทย ในหมู่บ้านชนะเลิศท่องเที่ยวโอท็อป ทั้งเป็นการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวรู้จักและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อ โดยภายในงานจะมีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเมืองต่ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดอาหารโบราณ โฮปบายละเงียจ (กินโตก) พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง แอนด์เดอะมิวสิคคัล ชุด “ปราสาทเมืองต่ำ ตำนานศรัทธา ธาราชีวี” ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตำนานพื้นบ้าน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน ในการนี้ ทางคณะผู้จัดงานจะให้ผู้ที่เข้าชมงานได้แลกเบี้ยโบราณ เพื่อในไปซื้อสินค้าในตลาดโบราณด้วย ซึ่งด้วยมาตรการด้านสาธรณสุข ผู้ค้าขายต้องได้รับวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจ ATK ยืนยันการปลอดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่เข้าร่วมชมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบโดย และได้รับการคัดกรองในช่วงของตลาดและก่อนเข้าชมกิจกรรมภายในปราสาทด้วย (คลิป)

ใส่ความเห็น