ขอบคุณ! ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ แถลงเงินสะพัดกว่า145ล้าน งานบุรีรัมย์มาราธอน 2022

วันนี้ ( 24 ม.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรม เครสโค อ.เมืองบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าว “ขอบคุณชาวบุรีรัมย์ ในความสำเร็จของการจัดงานบุรีรัมย์มาราธอน 2022” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ที่เป็นสวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอย ซึ่งปิดฉากลงได้อย่างน่าประทับใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น การจัดการแข่งขัน บุรีรัมย์ มาราธอน เป็นกิจกรรมที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ภาคเอกชน และประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอารยธรรม นอกจากนั้น ยังมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “บุรีรัมย์มาราธอน 2022” ได้รับความชื่นชม และกล่าวถึงกันอย่างมาก ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การประดับไฟฟ้า แสงสว่าง เพื่อเพิ่มสีสัน และแรงจูงใจในการวิ่ง โดยแต่ละจุดจะมีการแสดง แสงสี การนำอัตลักษณ์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดมาแสดงได้อย่างงดงามและลงตัว การเตรียมการด้านความปลอดภัยของนักวิ่ง ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยการปิดจราจร 100 เปอร์เซ็น มีทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือนักกีฬา มีจุดปฐมพยาบาลตลอดระยะทาง และมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น นักวิ่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องแสดงเอกสารการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อฯ แบบ ATK ทุกคน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2022

แถลงมาราธอน

ครั้งนี้ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม มีประชาชน นักวิ่ง และนักท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มากกว่า 30,000 คน ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างรายได้ให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 145 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การปิดถนนตลอดเส้นทางวิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการแข่งขัน รวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการแข่งขัน ทั้งการประดับตกแต่งเส้นทางวิ่ง การดำเนินการด้านการควบคุมสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว ที่อาจเข้ามาในเส้นทางวิ่ง และอาจเกิดอันตรายกับนักวิ่งและนักท่องเที่ยว อาจทำให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์ หรือนักท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นจะต้องสัญจร หรือต้องใช้เส้นทาง ได้รับความไม่สะดวก ในนามของจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการจัดงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 ”ต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวบุรีรัมย์ และประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก ในครั้งนี้ด้วย และต้องกราบขอบพระคุณ พี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกคน ในความร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือเป็นเจ้าบ้านที่ดี แสดงพลังสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นสายเลือดของคนบุรีรัมย์ ที่เมื่อรวมพลังกันแล้ว แม้หากเกิดอุปสรรคใดๆ ก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งความตั้งใจ หรือ ความพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เมืองบุรีรัมย์ของเราเจริญรุ่งเรืองได้