สื่อมวลชนบุรีรัมย์ สัญจรร่วมเปิด“ถนนคนเดินเมืองต่ำ” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน

( 14 ม.ค. 65 ) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดิน ด้านหน้าปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดือนเมืองต่ำ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง นายอำเภอประโคนชัย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประกอบการด้านที่พัก (โฮมสเตย์) ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และนักเล่าเรื่องชุมชน รวมถึงสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการด้านสาะรณสุข

ถนนคนเดินเมืองต่ำ

ทั้งนื้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเจ้าของพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประกอบการด้านที่พัก (โฮมสเตย์) ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และนักเล่าเรื่องชุมชน ได้บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน (BURIRAM LIFESTYLE) โดยกำหนดให้อำเภอทุกอำเภอในจังหวัด จัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการจัดตั้งกลไกในการดำเนินงานและจัดถนนคนเดินเ พื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางการจำน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และของดีบุรีรัมย์

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ชุมชนโคกเมือง อำเภอประโคนชัย เป็นพื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว โดยกำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินประจำอำเภอ โดยชุมชนโคกเมืองเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ปรากฏร่องรอยอารยธรรมขอมอันรุ่งเรืองมาแต่อดีต ดังเช่นปราสาทเมืองต่ำ รวมทั้งมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มาจากวิถีชุมชนและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เห็นได้จากการได้รับมาตรฐานและรางวัลทางการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) มาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) เป็นต้น
ถนนคนเดินเมืองต่ำ จัดขึ้นที่บริเวณรอบ ปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจระเข้มาก ลักษณะตลาด เป็น Green Market ที่ใช้วัสดุบรรจุอาหารที่มาจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดโบราณย้อนยุคที่สื่อให้เห็นความเป็นอารยธรรมขอม มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น การจำหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในชุมชม โดยกำหนดจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 14 มกราคม 2565 จากนั้นจะจัดทุกวัน ศุกร์ และวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.

ในการนี้ นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวละมุล กมล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำสื่อมวลชนสัญจร ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ อปมช. สื่อออนไลน์ เพื่อสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จะได้นำข้อมูล ข่าวสาร ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 365 วันของจังหวัดด้วย

สื่อมวลชนบุรีรัมย์