จังหวัดบุรีรัมย์ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร อำเภอเมือง นางรอง สตึก 160 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง และอำเภอสตึก จำนวน 160 ราย

วันที่ (21 ธ.ค.64) เวลา 13.30 ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกร 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 49 ราย เนื้อที่ 83 ไร่ อำเภอนางรอง จำนวน 74 ราย เนื้อที่ 109 ไร่ และอำเภอสตึก จำนวน 37 ราย เนื้อที่ 70 ไร่ รวมจำนวน 160 ราย เนื้อที่รวม 262 ไร่ และยังได้มอบเงินสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกลุ่มปลูกอ้อย บ้านละลม หมู่ที่ 4 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 ราย โดยมี นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบ นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อห้ามต่างๆ รวมถึงการเน้นย้ำห้ามซื้อขายที่ดินในเขตปฏิรูป หรือที่ดินเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 ด้วยนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปี 2521 เนื้อที่ 1.99 ล้านไร่ รวมจำนวน 53 โครงการเป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1.33 ล้านไร่ โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 98,941 ราย 126,323 แปลง เนื้อที่ประมาณ 963,705 ไร่ ครอบคลุม 22 อำเภอ 132 ตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส.ป.ก. จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนดำเนินการจัดที่ดิน 880 ราย เนื้อที่ประมาณ 7,600 ไร่ แผนการจัดซื้อที่ดินเอกชน 100 ไร่ และแผนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วงเงิน 3 ล้านบาทถ้วนด้านเกษตรกรบุรีรัมย์ต่างดีใจพร้อมบอกเป็นแนวเดียวกันว่า รูสึกดีใจมากที่ได้รับเอกสารหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งรอมานานหลายปี หลังจากนี้จะตั้งใจทำมาหากิน ทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัว และเก็บไว้เป็นมรดกตกทอด สู่ลูกหลานต่อไป

ขอบคุณ เพจ ส.ปชส.บุรีรัมย์