เลื่อน!!! ศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย!! OR BRIC Superbike 2021 ปรับกำหนดการและมาตรการร่วมแข่งขันใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ยังคงมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “OR BRIC SUPERBIKE 2021” มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด จึงขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันรายการ “OR BRIC SUPERBIKE 2021”ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 สนาม 5 เรซ จากกำหนดการเดิม เป็นกำหนดการแข่งขันฯใหม่ ดังนี้

• สนามที่ 1 : วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564
• สนามที่ 2 : วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564
• สนามที่ 3 : วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2564
• สนามที่ 4 : วันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2564 (จำนวน 2 เรซ)

ทั้งนี้ นักแข่ง ทีมแข่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการแข่งขัน “OR BRIC SUPERBIKE 2021” แก้ไขเพิ่มเติมอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  1. นักแข่ง ทีมแข่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องมีเอกสารเพื่อรับรองว่าท่านได้ผ่านการฉีดวัคซีน ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้า อย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่สนามฯ จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  2. หากนักแข่ง ทีมแข่ง ยังไม่มีการนัดหมายคิวฉีดวัคซีนซิโนแวค จำนวน 2 เข็ม หรือ แอสตร้าเซนเนก้า อย่างน้อย 1 เข็ม ทันตามกำหนดเวลาในข้อ 1 ท่านจะต้องสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมชำระค่าสมัครแข่งขัน และแจ้งความจำนงค์ขอให้ทางผู้จัดฯช่วยประสานงานขอรับวัคซีน(ไม่สามารถระบุยี่ห้อวัคซีนได้)มาในใบสมัครแข่ง 5 คน ต่อ 1 ทีมแข่ง ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง Facebook : BRIC Superbike หรือ Chang Circuit Buriram และส่งเอกสารการสมัครมาที่ e-mail : bricsbk@gmail.com โดยผู้จัดฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติวัคซีนให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ และแจ้งกำหนดการพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับท่านอีกครั้ง แต่หากท่านมีเอกสารรับรองใน ข้อ 1 ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ตามปกติ
    เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการของจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามมิให้เข้าร่วมการแข่งขัน

ใส่ความเห็น