ห้าหมื่นเม็ด จ.บุรีรัมย์ รับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร จาก ปปส.ภ.3 ต้านโควิด19

จ.บุรีรัมย์ รับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร 50,000 เม็ด จาก ปปส.ภ.3 เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่

วันที่ 2 พ.ย 64 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร จากนายสมบัติ ปุณณโอภาส ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ นางสุมนา บัวเทศ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 (ปปส.ภ.3) พร้อมคณะ ณ ห้องนเรนทราทิตย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องมาจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ สำนักงาน ป.ป.ส. หาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ตามโครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหา COVID-19 โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้องแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและเริ่มเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม เก็บและแบ่งปันผลผลิตนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเดือนธันวาคม (ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ) ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่งทั่วประเทศ โดยได้ดัดแปลงเครื่องอัดเม็ดยาในพิพิธภัณฑ์ของ ป.ป.ส. ที่ยึดได้จากผู้ค้ายาเสพติด มาแก้ไขทำความสะอาด เป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดสำหรับรักษาโรค เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันสถานการณ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนและร่วมสู้กับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น