จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่13 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ทำพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และใช้เวลาส่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอลำปลายมาศ ครั้งที่สอง เมื่อปีพุทธศักราช 2514 ทรงเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ครั้งที่สาม เมื่อปีพุทธศักราช 2522 ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอกระสัง และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร หนองกะนัง และมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย และครั้งที่สี่ เมื่อปีพุทธศักราช 2524 เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่อำเภอละหานทราย และทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์เราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น