เทศบาลตำบลอิสาน เร่งจัดพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ได้การฉีดวัคซีนแล้ว กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขานรับมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ของจังหวัด บุรีรัมย์

ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ในจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งจัดพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ได้การฉีดวัคซีนแล้ว กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขานรับมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ของจังหวัด มีผล 10 ก.ย. 64 นี้

เมื่อวันที่(08 ก.ย. 64) นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล น.ส.อาภัสรา วงศ์สัมพันธ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ และ อสม. ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านขายของชำ ตลาดนัดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ( ฉบับที่ 8 ) ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้แบ่งพื้นที่ให้บริการ หรือ Zoning ให้บริการของส่วนราชการ ร้านอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและศูนย์อาหาร ที่มีโต๊ะนั่งคอยและรับประทานอาหารในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องจัดพื้นที่ให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือที่สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคครบ 2 เข็มแล้วหรือตามที่ประกาศฯกำหนด และที่ให้บริการสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนออกจากกันเป็นแยกออกจากกัน โดยผู้รับบริการต้องแสดงสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ติดอยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หลักฐานจากแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ก่อนเข้ารับบริการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 👉👉ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีนโยบายเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่น เป็นสถานที่ตั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีสถานประกอบการ ร้านค้า เป็นจำนวนมากโดยตั้งเป้าประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซนต์ 👉👉นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เปิดเผยว่า ตำบลอิสาณ เป็นหน้าพื้นที่หน้าด่าน ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ มีจำนวนประชากร 19,537คน มีห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 5 แห่ง ร้านอาหารแบบ นั่งทาน 183 แห่ง โรงแรม 50 แห่ง อพาร์ตเมนต์/หอพัก 150 แห่ง ตลาดคลองถม 2 แห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวเช่น สนามแข่งรถ สนามฟุตบอล มาตรฐานระดับโลกอยู่ในพื้นที่ด้วย ประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชากรแฝงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เหลือเพียงผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ยังไม่พร้อมบางส่วน โดยเทศบาลตำบลอิสาณ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้กำหนดจุดรับส่งพัสดุ สินค้า อาหาร แยกออกนอกอาคารสำนักงาน ส่วนผู้ที่ไปติดต่อขอรับบริการจะมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อราชการ และได้จัดที่นั่งพักคอยได้มีการจัดแยกออกเฉพาะส่วน👉👉ส่วนร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างความเข้าใจขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยจัดพื้นที่ให้บริการ พื้นที่พักคอยแยกออกจากกันต่างหาก และผู้ประกอบการ พนักงาน พ่อค้า แม่ค้า ก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนสร้างความอุ่นใจกับผู้ใช้บริการด้วย นอกจากนั้นยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสำรวจครัวเรือนว่าได้รับวัคซีนครบหรือไม่ หากสมาชิกในครัวเรือนได้รับวัคซีนครบแล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์ “บ้านหลังนี้ฉีดวัคซีนครบแล้ว” ติดที่หน้าบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือ พร้อมปฏิบัติตามเพื่อให้เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้👉👉ด้านนายพัฒนา ผ่องบุพกิจ เจ้าของร้านอาหาร Chef plus Cafe’& Restarrant (เชฟพลัส) กล่าว่า เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริโภคมีความมั่นใจออกไปใช้จ่าย ใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารโดยทั่วไป โดยทางร้านได้ปรับตัวตามวิถีใหม่ ตามมาตรการควบคุมโรค มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ให้บริการ เจ้าของร้านและพนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนดแล้ว ได้มีการจัดพื้นที่พักคอย และที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว กับ ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนออกจากกันเป็นสัดส่วน รวมถึงการเว้นระยะห่าง ระหว่างโต๊ะด้วย

ใส่ความเห็น