บุรีรัมย์ระดมฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 เป้าหมายอาชีพกลุ่มเสี่ยง สร้างภูมิต้านลดการติดเชื้อ

จังหวัดบุรีรัมย์ บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน covid 19 ให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างภูมิต้านทาน หากติดเชื้อ สามารถช่วยลดโอกาสเสี่ยง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

           วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564) ที่สนามช้าง International Circuit อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน covid -19 แก่พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด พนักงานขาย ห้าง สรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ พนักงานส่งอาหาร พนักงานโรงแรม คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่มิเตอร์ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานส่งพัสดุ พนักงานปั๊มน้ำมัน และเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้และเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

        โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) ว่า ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทำการประเมินตนเองต่ออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบออนไลน์บุรีรัมย์ IC และแสดงความจำนง ขอรับวัคซีนป้องกันเป็นจำนวนมากเพื่อให้บริการได้มาตรฐานตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพื่อเป็นการลดความแออัด จึงได้ขอใช้สถานที่ ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้จำนวนมาก และได้จัดการเตรียมความพร้อมพื้นที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564

           ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทาน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรง และเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดการแพร่เชื้อ ช่วยกันทำให้ จังหวัดบุรีรัมย์ กลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว เพื่อที่จะให้ได้ทำมาหากินประกอบอาชีพ หารายได้ ตามปกติต่อไป

        สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเข้ารับบริการในช่วงวันดังกล่าว หรืออยู่ต่างอำเภอ ท่านสามารถเข้าลงทะเบียนผ่าน line บุรีรัมย์ IC หรือ line หรือ Application หมอพร้อม หรือแจ้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อบุคลากรทางการแพทย์จะได้เตรียมความพร้อม และจัดลำดับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป

ใส่ความเห็น