ส.ปชส.จังหวัดบุรีรัมย์ สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร “ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สไตล์ New Normal”

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร “ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สไตล์ New Normal” เพื่อสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร “ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สไตล์ New Normal” โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นมีเครือข่ายสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 40 คนเข้าร่วมสัมมนาฯ

ทั้งนี้เพื่อสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้องประชุม ภูธาราฟ้ารีสอร์ท วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

     ด้านนางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า   การนำสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้เพื่อเป็นการทำงานร่วมกัน และสื่อสารความรู้ สร้างความเข้าใจกับเครือข่ายสื่อมวลชน ในการที่จะบูรณาการการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชน ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ ให้รับทราบกันอย่างแพร่หลาย

       สำหรับกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร “ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สไตล์ New Normal” อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2563 โดยนำเครือข่ายสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว และพบปะผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพื่อสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างเมื่อวันที่ 13 -14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น