พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 18.30 น. ที่โดมอเนกประสงค์สวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านทหาร แม่บ้านตำรวจ พ่อค้า คหบดี กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธานโดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและความสุขสวัสดิ์แก่อาณาประชาราษฎรตลอดทั้งการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัยใดๆ ทรงห่วงใยติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดำริเป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกัน น้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆรวมกว่า 46,000 กิจกรรม ในการสร้างความสามัคคีแก่คนใจชาติ และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

ใส่ความเห็น