จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการเจ้าหน้าที่ออกตรวจแนะนำ สถานบริการ ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ พร้อมทั้งให้พนักงานบริการต้องผ่านการตรวจเชื้อฯโควิด19

จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานออกตรวจแนะนำ สถานบริการ ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ พร้อมทั้งให้พนักงานบริการต้องผ่านการตรวจเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19

เมื่อคืนวันที่ 9 ก.ค.63 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจแนะนำ สถานบริการ ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อาบ อบ นวด คาราโอเกะ ในพื้นที่ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ตลอดทั้งพนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 อย่างเคร่งครัด

โดยการตรวจในครั้งนี้ผู้ให้บริการ สถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้มีการกำชับให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เช่นทำการการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การใช้แอปไทยชนะ หรือลงชื่อก่อนเข้าสถานบริการ ส่วนพนักงานที่ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ face Shield ตลอดเวลา และกำหนดให้พนักงานที่บริการลูกค้าทุกคนต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ใส่ความเห็น