บุรีรัมย์ #จับจริงร้านค้าขายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรองและ สภ.นางรอง
ร่วมกันดำเนินการจับกุมเจ้าของร้านค้า ในตลาดสระหญ้าม้า อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ในข้อหา จำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควรเข้าข่ายทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าอันเป็นความผิดตามมาตรา 29 และมีโทษตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

โดยร้านดังกล่าวจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาราคาชิ้นละ 15 บาท สูงเกินสมควรตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกัน จับกุม และส่งให้สภนางรอง ลงบันทึกจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

****สำหรับบทกำหนดโทษเป็นไปตามมาตรา 41 คือ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใส่ความเห็น