หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  บรรเทาความเดือนร้อน!! พื้นที่​จังหวัดบุรีรัมย์​

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ไปพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค 4 หมู่บ้านกว่า 900 หลังคาเรือน

วันนี้(13 ม.ค.63) พลตรี นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา บุญแย้ม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ไปทำการ พัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล ที่บ้านหัววัว หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาภัยแล้งสระน้ำกลางหมู่บ้านซึ่งมีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มีสภาพแห้งมองเห็นพื้นสระแตกระแหง ส่งผลให้ประชาชน 4 หมู่บ้าน กว่า 900 หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 5,000 คน ขาดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากมีวัสดุ และดินโคลนติดค้างอยู่ภายในจึงไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมสำรวจและวางแผนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดน้ำอุปโภค บริโภคในระยะยาว

พลตรี นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ในพื้นที่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนกับในหลายๆพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภค บริโภคมีสภาพแห้งขอด ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณฝนตกในพื้นที่มีน้อยจึงทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าสระน้ำเพื่อกักเก็บแทบจะทุกหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีศักยภาพ ตลอดทั้งหน่วยงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขนน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ส่วนในการแก้ไขปัญหาในระยะกลางทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเป็นน้ำต้นทุนเพื่อเติมเข้าสระน้ำ นำไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ส่วนในระยะยาวจะดำเนินการโดยโครงการชลประทานจะดำเนินการขุดลอกเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น

ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในครั้งนี้ ได้จัดชุดพัฒนาบ่อบาดาลซึ่งมีอยู่แล้วจำนวน 3 บ่อ แต่มีสภาพที่อุดตัน จึงได้ทำการเป่าล้างบ่อบาดาลและดูปริมาณน้ำว่ามีเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหรือไม่ หากไม่เพียงพอต้องขุดเจาะเพิ่มโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน ส่วนหน่วยทหารพัฒนาจะสนับสนุนด้านกำลังพล และเครื่องมือขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพสูง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการขุดเจาะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 524 บ่อ ทั่วประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
ข้้อมูล: ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น