“หมู่บ้านท่องเที่ยว” โคกเมืองสัมผัสวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมชมสาธิตการทำผ้าหมักโคนบารายพันปี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชุมชนและร่วมทำกิจกรรมกับสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวตะเวนเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของเมืองบุรีรัมย์แวะ กราบศาลหลักเมือง กราบพระพุทธประโคนชัย ไปต่อชุมชนบ้านโคกเมือง “หมู่บ้านท่องเที่ยว” ไปสัมผัมวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน

คณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว ได้เข้าไปสัมผัสวิถีชาวบ้านในชุมชนดูการดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แบบเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านโอทอป มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ทำสื่อกก  แล้วชมสาธิตการทำ ผ้าหมักโคนบารายพันปี เสนห์ของชุมชนอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสได้คือรอยยิ้ม ที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น

กิจกรรมยามเย็นปั่นจักรยานชมรอบหมู่บ้านที่มีความเป็นธรรมชาติ ต้นไม้เขียวขจี สบายตา…สบายใจ เหมาะแก่การพักผ่อนที่หนีความวุนวายในเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะชม คือ ปราสาทเมืองต่ำ  ชมวิวบารายเมืองต่ำ สะพานขอม กุฏิฤาษี และชม ตาลคู่รัก วิวสวยมาก เหมาะกับการ เช็คอิน แชะภาพ บ้านโคกเมือง ยังมีโฮสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวพักตามสไตล์กินอยู่แบบชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ริมบารายเมืองต่ำ

 ขอแนะนำนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ รักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น ให้แวะมาที่ บ้านโคกเมืองติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-666528

 

 

ใส่ความเห็น