ASK ME จังหวัดบุรีรัมย์ ซักซ้อมทำความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว พร้อมรับ รายการ Moto GP 2019

จังหวัดบุรีรัมย์ ซักซ้อมทำความเข้าใจอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์( ASK ME) ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจี 2019 ที่จะถึงนี้

วันนี้(20 ก.ย. 62) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงาน และอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ( ASK ME) เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่ 15 รายการ “PTT Thailand Grandprix 2019” หรือ Moto GP ประจำปี 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 นี้ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจ หาจุดบกพร่องในปีที่ผ่านมา พร้อมปรับปรุงแนวทางการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น โดยได้ทำความเข้าใจแผนผังบริเวณการจัดงาน การจราจร การขนส่ง ตารางการแข่งขัน จุดนั่งชมการแข่งขันตามที่ระบุในบัตรแต่ละประเภท สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถสื่อสาร ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือสามารถตอบคำถามได้ทันที โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปชมการแข่งขัน และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อไปตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวฯ ตามจุดต่างๆประมาณวันละ 200-300 คน ต่อวัน

ใส่ความเห็น