ขอพรจากผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

 

วันนี้11 เม.ย60 เวลา16.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท.และภาคเอกชน กล่าวขอขมาและรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์  2560  เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน  จากนั้นนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวคำอวยพร ให้กับทุกคนที่มารดน้ำขอพรว่า สิ่งดีงามที่ทุกคนปฏิบัติให้กับแผ่นดินนี้ ทำให้กับพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท้องที่ ท้องถิ่น ที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ มีความสุข ขอให้กุศลสิ่งเหล่านั้นหนุนนำกลับมาสู่ทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และขอให้ความปรารถนาดีที่มอบให้ขอให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่อง ต่อไป

ใส่ความเห็น