ผสานพลังชุมชน ยกระดับผ้าทอชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์สู่สากล

จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และโฮมโปร ผสานพลังชุมชน เปิดตัวคอลเลคชั่น “BU Crafts” ก้าวสู่สากล สร้างรายได้ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62  เวลา 17.30 น ที่ห้างโฮมโปร สาขาบุรีรัมย์ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกิตติเดช เกื้อกิตติวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวอิษฎพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อ bedding and Home Living บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มทอผ้าฝ้าย 10 หมู่บ้าน ร่วมเปิดตัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น ดินภูเขาไฟ เปลือกประดู่ แก่นฝาง ขมิ้น และหินบะซอลต์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับโครงการ ยกระดับผ้าทอชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน และห้างโฮมโปร  ความสําเร็จที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า 23 ปี โฮมโปร มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดสรรผลิตภัณฑ์ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ใส่ใจกลุ่มลูกค้า ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัย และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้า ให้เกิดกลุ่ม สินค้าใหม่ พร้อมสร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อ ขอย้ายธุรกิจ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ จึงเกิดขึ้น จาก ไอเดียของคุณอิษฎพร ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดซื้อ Bedding & Home Living บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

คุณอิษฎพร เล่าว่า จุดเริ่มต้นของโปรเจ็คนี้ เกิดไอเดีย ที่ต้องการต่อยอด งานในส่วนที่ตัวเองดูแล แบรนด์ “HLS” หรือ Home Living Style เป็นสินค้า Private Brand ในเซคชิ้น Home Textile อยู่แล้ว ประกอบกับความต้องการที่ จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ECO Choice

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ด้วยการคัดสรรคุณภาพที่เหนือมาตรฐาน โดยมีความ พิเศษในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติพิเศษ ด้านการใช้งาน วัสดุ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่โดดเด่น คุณภาพเหนือมาตรฐาน เราาจึงได้ร่วมกับ วิสาหกิจเพื่อสังคมบุรีรัมย์ และกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านเจริญสุข และเครือข่ายช่างทอผ้า จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวนกว่า 10 ชุมชนหัวบุรีรัมย์ ที่มีชื่อเสียง และความชํานาญด้านการย้อมเส้น ฝ้ายจากสีธรรมชาติ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน.

สำหรับโครงการ ยกระดับผ้าทอชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน และห้างโฮมโปร

ใส่ความเห็น