กทม กวาดเหรียญกีฬา ลีลาศ 4 ทอง วันแรก

รอบชิงชนะเลิศ
ได้รับเกียรติจาก นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเหรียญรางวัล ให้แก่นักกีฬาชนะเลิศ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 #บุรีรัมย์เกมส์
สนาม หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
#Theisaranews

ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I
….
1 ธนานพ แถวเถื่อนทอง / อแมนด้า โตทัพ นีลเซ่น เหรียญ ทอง จังหวัดระยอง
2 ชาลิสา พวงเดชานนท์ / ปารุสก์ สุนทราลักษณ์ เหรียญเงิน กทม.
3 กัญญารัตน์ สุขยานุดิษฐ /กิตติพงศ์ วรรณโชติ เหรียญทองแดง จังหวัดระยอง.

กีฬา ลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II


………
1 แพรวา แอร์โดแกน / อาแฟนดีย์ แวอุเซ็ง เหรียญ ทอง กทม.
2 ศุภากร เจียรพงศ์ไพศาล / รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง เหรียญเงิน เพชรบูรณ์
3 ธนวัฒน์ ฐานพรม / นริศรา จิตรเสงี่ยม เหรียญทองแดง กทม.

กีฬา ลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
……..
1 ภูริธาดา ศรีเจริญ / จัสมิน เจ๊ะมุ เหรียญ ทอง กทม.
2 เบญจพล เพรสตัน / อริสรา เพ็ชรรัตน์ เหรียญเงิน ชลบุรี
3 ปัณณ์ จริงจิตร / ณฐมน มั่นหมั่น เหรียญทองแดง กทม.

กีฬา ลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I
………
1 อนุชา วิจิตรกูล / ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช เหรียญ ทอง กทม.
2 ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ / ฐิตารีย์ ปันเงิน เหรียญเงิน ลำปาง
3 พัชรพร วรรณสวัสดิ์ / ชนายุทธ สามพัน เหรียญทองแดง กทม.

กีฬา ลีลาศ ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I
…….
1 ธิดารัตน์ รักชาติ / กวีพิภัทร กฤษฎิ์หิรัญทวี เหรียญ ทอง ปัตตานี
2 จิดาภา ทิพย์สุข / ภัทรวุฒิ ชัยศรี เหรียญเงิน ศรีสะเกษ
3 มาดาสิริ จันทร์เจริญ / เจษฎา ธรรมศิริ เหรียญทองแดง กทม
.
กีฬา ลีลาศ ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II
………..
1 อนุชา วิจิตรกูล / ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช เหรียญ ทอง กทม.
2 ณัฐภาคย์ อภิรัตน์ธนาโสภณ / ฐิตารีย์ ปันเงิน เหรียญเงิน ลำปาง
3 พัชรพร วรรณสวัสดิ์ / ชนายุทธ สามพัน เหรียญทองแดง กทม
.
#บุรีรัมย์เกมส์

ใส่ความเห็น