แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ และวิทยากร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(02 มี.ค. 61) เวลา 15.30 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปพบปะและให้กำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ และวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่บ้านไทรโยงเหนือ หมู่ที่ 19 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 26 พันเอกจะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจัดทำเวทีประชาคมด้านต่างๆในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าร่วมเวทีจำนวนกว่า 100 คน

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา เพราะคนในชุมชนจะรู้ดีว่าปัญหาของชุมชนคืออะไร ต้องมาปรับทุกข์กันทำความเข้าใจต่อกัน เช่นปัญหาต่างๆในหมู่บ้านชุมชนนั้น เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ และควรแก้ไขอย่างไร ปัญหาเล็กน้อยหลายอย่างสามารถร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขได้ตามหลักการพึ่งตนเอง ความสุขอยู่ที่ลมหายใจ พึ่งตนเอง พึ่งกันเอง และปัญหาใดที่เกินกว่าชุมชนจะแก้ไขได้ ให้เสนอแผนงาน/โครงการต่อไป ซึ่งโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเข้ามารับทราบปัญหาชาวบ้านถึงระดับพื้นที่ในลักษณะปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันหาวิธีการแก้ไขในลักษณะการมีส่วนร่วม รวมถึงรวบรวมปัญหาเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ และที่สำคัญขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคีและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชน จังหวัด และประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น