เมื่อวันที่22 ธ.ค.59เวลา 09.00น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน โดยมีนายสำราญ ราชบัณทิต ผอ. สำนักงานพุทธศาสนาบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามมติ ครม. และมติมหาเถรสมาคม ณ วัดธรรมธีราราม ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ตามนโยบายสนับสนุนโครงการของรัฐบาลประชารัฐ  ให้ประชาชน คนทั่วไป ต้องการหาทำเลที่ ค้าขาย มีที่ประกอบการค้าขายรอบๆบริเวณวัด เพิ่มช่องทางที่วางจำหน่ายสินค้าให้หลากหลาย และเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง มีคุณธรรม/ ศิลธรรม ยืดหลักธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนที่ประกอบอาหารสำเร็จรูป สินค้าของที่ระลึก สินค้าอุปโภค บริโภค และนวดแผนไทย ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น