ททท.ชวนเที่ยว ลุ้นรับ i-Phone8 กับ “เที่ยวปราสาท ๒ ยุค ลุ้นรับโชค”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (18.30 ณ.)ณ เวทีลานกิจกรรมถนนคนเดิน(เซราะกราว)  จ.บุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จัดกิจกรรม “เที่ยวปราสาท ๒ ยุค ลุ้นรับโชค” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รองรับเส้นทางเชื้อมโยงงระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นคนไทยออกเดินทางในประเทศ โดย นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการท่องเที่ยว ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า  ททท.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม “เที่ยวปราสาท ๒ ยุค ลุ้นรับโชค” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาสู่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยมีกติกาและวิธีการร่วมกิจกรรมดังนี้

๑. ระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่วันที่ ๑ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. ขอรับคู่มือ “เที่ยวปราสาท ๒ ยุค ลุ้นรับโชค” ได้ที่ททท.สำนักงานในประเทศไทยและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

๓. ท่องเที่ยวไปยัง ปราสาท ๒ ยุค คือ ๑. ปราสาทสายฟ้า(สนามช้างอารีน่า)และ ๒.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พร้อมนำคู่มือที่ได้รับไปแสตมป์ตามสถานที่ทั้งสอง

๔. นำคุ่มือ “เที่ยวปราสาท ๒ ยุค ลุ้นรับโชค”  ที่แสตมป์เรียบร้อยแล้ว ไปยื่นขอรับคูปองได้ที่โรงแรมที่ท่านเข้าพักที่เข้าร่วมโครงการ

๕ นำคุ่มือ “เที่ยวปราสาท ๒ ยุค ลุ้นรับโชค”  เขียนชื่อ-ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์ เลขที่ ๓๕๕/๓-๖ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (สิ้นสุดรับคูปอง ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖.รางวัลจะแจก i-Phone 8 ความจุ 256 GB จำนวน ๕ เครื่อง โดยจะจับทุกๆ ๒ เดือน

ครั้งที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง จับรางวัล วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณเวที ถนนคนเดิน บุรีรัมย์  (ผู้โชคดีคือ นายสันติสุข สิงห์ขุระอุดม จ.กทม)

ครั้งที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง จับรางวัลวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บุรีรัมย์คาสเซิล

ครั้งที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง จับรางวัลวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้างโรบินสันบุรีรัมย์

ครั้งที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง จับรางวัล วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณเวทีถนนคนเดิน บุรีรัมย์

ครั้งที่ ๕ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง จับรางวัล วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ บุรีรัมย์คาสเซิล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์โทร: 044514447-8 โทรสาร: 044-518530

หรือโทร 1672 เบอร์เดียวทั่วไทย

โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวันจับรางวัลตามความเหมาะสม

การตัดสินของคณะกรรมการ ททท.สุรินทร์ ถือเป็นที่สุด/ พนักงานและลูกจ้าง ททท.ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการนี้ /ประกาศผลและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อรับรางวัล ณ.ททท.สำนักงานสุรินทร์

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล หากอยู่ในกิจกรรมการจับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ทันที่ แต่หากไม่อยู่ในงานกิจกรรม สามารถติดต่อรับได้ที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์ โทร 044-514447-8

ใส่ความเห็น