อ.ส.ค.คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ปี 60

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ประจำปี 60 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 60 ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
*******************

ใส่ความเห็น