บุรีรัมย์ล้น! “สวัสดีคุณครู” ปีการศึกษา 60

“มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างความดี  มีปัญญา” สำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

วันที่ 31 พค. 60 เวลา 07.30 – 16.00 น ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์. เขตฟื้นที่มัธยมศึกษาที่32 บุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรม “สวัสดีคุณครู” ขึ้นเป็นปีที่2ต่อเนื่อง มีคณะครูในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 2,800คน  จัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจครู “ครู…เสียงเทียนส่องใจ” โดยประธานเปิดงานนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ได้มาเป็นเกียรติเปิดงาน  “สวัสดีคุณครู”

โดยมี  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) กล่าว รายงานในนามคณะกรรมการจัดคาราวานนิเทศ “สวัสดีคุณครู”ปีการศึกษา2560  “มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างความดี  มีปัญญา”สำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันนี้ จัดคาราวานนิเทศ “สวัสดีคุณครู” เป็นกิจกรรมที่สำนักงาเขตฟื้นที่มัธยมศึกษาที่32 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการพบเพื่อนครู ในการเปิดภาคเรียนใหม่ เป็นกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดอย่างดียิ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. สร้างความเข้าใจ นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของ กระรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน
  2. ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมเขต 32 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 จุดเน้น ดังนี้

1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 2) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 3) โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน

  1. คณะครูได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริหารระดับสูง
  2. คณะครูได้ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการทางวิชาการ ทางวิชาการ สามารถบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่ารายงานจบ

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ประธานกล่าว กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด คาราวานนิเทศ “สวัสดีคุณครู” ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ในวันนี้

จากการรายงานทำให้ทราบวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจง นโยบาย แนวทางการ การพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จัดให้มีโครงการี่ดี มีประโยชน์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ต่อจากนั้นประธานในพิธีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษ “ภาพความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค”

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจครู  จากนักพูดชื่อดัง โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช  ในหัวข้อ “ครู…แสงเทียนส่องไทย”   ต่อกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจครู  ครูในสังกัดสพม.32 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง คุณครูทุกท่านที่มาร่วมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ เช่น ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท ด้วย.

ประมวลภาพกิจกรรม สวัสดีคุณครู ปี60

 

 

ใส่ความเห็น