สมาคมฯ ร่วมกับ NSDF และ กกท. จัดกิจกรรม Medical Conference 2023 ให้สโมสรสมาชิก

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (NSDF), การกีฬาแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาล สมิติเวช, และ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Medical Conference 2023 ให้สโมสรสมาชิก

การอบรมในครั้งนี้นำโดย น.อ.(พิเศษ) นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ์ พร้อมด้วย, นพ. มีชัย อินวู๊ด, ศ.พญ. ดิษยา รัตนากร, นพ. พุฒิพงษ์ เจริญศรี, ดร.นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์, นพ. อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา, นพ. เกษียรสม วีรานุวัตติ์, ดร. วทัญญู คำรส, กภ. ปรัชญา วิลัยสุทธิ์, นพ. อี๊ด ลอประยูร, ผศ.นพ วิศาล คันธารัตนกุล, นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ, กภ. คธานนท์ ผลพืช, นพ, ภคภณ อิสรไกรศีล, กภ, ธนกร ศศะยานันท์, กภ. ชัยรัฐ เผือกลิขิต, กภ. บัรกาต เด็นเบน, กภ. อภิญญ์การย์ เจริญลาภ, กภ. บดินทร์ คุ้มโนนชัย, กภ.นลัท อุตสาหฉันท์, อ. อภิสิทธิ์ เสลาหอม และ รศ.ดร.กภ. อชิระ หิรัญตระกูล และตัวแทนจากสโมสรสมาชิกที่สนใจ

โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้บุคลากรในระดับไทยลีก ในด้าน เวชศาสตร์การกีฬา ผ่านโครงการ Grow Together Thai Football Medical Conference 2023

ซึ่งมีหัวข้อสำคัญอาทิ

 • AFC Vision : Health & Performance Program for Footballers
 • 2022-2023 Season Review : From Thai League to World Cup
 • COVID-19 in Athletes: Things to Know Before & After RTP
 • Emergengy Medicine in Football: Post-Pandemic Edition
 • Football Mental Health: It’s Ok to Not Be Ok
 • Sport Cardiology: Whisper of The Heart
 • Sleep Disorders in Athletes: The Silent Killers
 • Workload Monitoring: The Unfair Advantage for Your Team
 • Recovery Strategies in Professional Football Team
 • Standardized Assessment & Clinical Reasoning Strategy for RTP
 • Standardized Assessment & Clinical Reasoning Strategy for RTP : Shoulder, Knee} Ankle (Workshop)
 • Sustainable Health & Performance Management For Thai Football

อนึ่ง การสัมมนางาน Grow Together Thai Football Medical Conference 2023 เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Grow Together ที่ได้รับการสนับสนุน และกำกับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ภายใต้แนวคิด FIFA Talent Development Scheme และเป็นหนึ่งในระบบ Thai’s Football Ecosystem

ใส่ความเห็น