page-1

ปรากฎการณ์ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้น จนถึงขณะนี้เชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกล จะได้ สส.ทั้งประเทศด้วยตัวเลข 3 หลักอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น