บุรีรัมย์ เดินแบบการกุศล“วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์”สมทบทุนโครงการ “บ้านปันสุข ” และโครงการ “รถเข็นนั่งปันสุข ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

บุรีรัมย์ เดินแบบการกุศล“วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์”สมทบทุนโครงการ “บ้านปันสุข ” และโครงการ “รถเข็นนั่งปันสุข ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนาง ธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเปิดงาน “วิจิตรพัสตรา ภูษาไหมบุรีรัมย์” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อสมทบทุน โครงการ “บ้านปันสุข ” และโครงการ “รถเข็นนั่งปันสุข ” ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ท่อผ้า ช่างตัดเย็บ และชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเดินแบบการกุศลครั้งนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ด้วยการนำผ้าไทยทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น ท้องที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ มาตัดเย็บสวมใส่เดินแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมทั้งผ้าที่เป็นลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ชนิดผ้า อาทิ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ, ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา, ผ้าหางกระรอก, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าภูอัคนี, ผ้าบารายพันปี, ผ้าอรพิมทับทิมโกเมน, ผ้าลายขันหมาก, ผ้าลายขอปลาเค้า, ผ้าลายเนื้อทราย และลายอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากอีกด้วย.

ใส่ความเห็น