ชาวบ้านกว่า 100 คน บุรีรัมย์ ฮือไล่ ผอ. เขต

ชาวบ้านกว่า 100 คน ฮือไล่ ผอ.เขต สพป.บร.เขต 4 และเรียกร้องให้ สพป.ถอนรายชื่อออกจากการร่วมครอบครองที่ดินของโรงเรียนประถมเดิม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์(สพป.บร.)เขต 4 ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กว่า 100 คน มารวมตัวกันถือป้ายการคัดค้านการทำงานของ สพป.ฯที่หวังจะยึดเอาที่ดินของโรงเรียนตงศริราษฎร์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของ อ.พุทไธสง ไปเป็นของ สพป.เขต 4 และอยากให้ ผอ.เขต 4 ออกจากพื้นที่

ต่อมาได้มีนายเอกอนันต์ ปะริตังสันโต รอง ผอ.เขตฯมารับหนังสือเรียกร้องจากแกนนำ โดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของชาวบ้าน ที่ไม่พอใจการทำงานของสำนักงานเขตฯ

นายนพรัตน์ เจ๊กไธสง อายนุ 68 ปี ศิษย์เก่าโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนตงศิริฯก่อตั้งมาเมื่อปี 2478 โดยขุนสิริ บนเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 60 ตาราวา ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและระบบการทำงานไปบ้างตามยุคสมัยนั้นๆ เมื่อปี 2556 เขตพื้นที่การศึกษา ได้มาขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างสำนักงานเขต ซึ่งได้ยื่นขอใช้พื้นที่ตามกระบวนการ ชาวบ้านไม่ได้ติดใจอะไร เพราะเป็นหน่วยงานการศึกษาเดียวกัน แต่เมื่อปี 2562 ได้ปรากฏชื่อ สพป.บร.เขต 4 เข้ามาสลักหลังร่วมบนหลักฐานที่ดินของโรงเรียนตงศิริฯอีก 1 รายชื่อ ชาวบ้านหลังทราบข่าว แปลกใจว่าทำไม สพป.เขต 4 จึงเอาชื่อเข้ามาร่วมในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงเรียนโดยไม่มีการประคมชาวบ้าน

จนกระทั่งศิษย์เก่าของโรงเรียนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ในระยะหลังโรงเรียนตงศิริ ไม่รับเด็กนักเรียนเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งคาดว่าน่าให้จำนวนนักเรียนลดลง จนต้องยุบโรงเรียนให้ไปเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียง แล้ว สพป.เขต 4 ก็จะเข้าไปดำเนินการบนที่ดินของโรงเรียนเดิม 100 เปอรเซ็นต์ การเรียกร้องของชาวบ้านในตอนนี้เรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ให้ สพป.บร.เขต 4 ชี้แจงถึงการเพิ่มชื่อในเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไร 2. ให้ถอนชื่อ สพป.บร.เขต 4 ออกจากการใช้ชื่อร่วม หรือถอนชื่อออกจากเอกสารสิทธิ์ของโรงเรียน และ 3. ขอให้โอนถ่ายโรงเรียนตงศิริฯไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ทั้งนี้ชาวบ้านขอคำตอบภายใน 15 วัน หากยังเพิกเฉย ชาวบ้านจะเดินเรื่องต่อจนถึงที่สุด

ใส่ความเห็น