แถลงข่าว ชาวบุรีรัมย์ พร้อม”หยุด” โควิด-19 ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 16.30 นาฬีกา ณ  ห้องประชุม 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ  พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 จ.บุรีรัมย์ 

       สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565 (ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 : ศบค.)  พบรายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จำนวน 4,887 ราย เสียชีวิต 7 ราย  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  (ศูนย์ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์) จำนวน 278 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 260 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 18 ราย

       แนวโน้มการติดเชื้อฯ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ระลอกเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา พบว่า ส่วนใหญ่ติดเชื้อในสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งานประเพณีนิยมต่างๆ หรือสถานที่ที่เป็นอาคารระบบปิด มีการถ่ายเทระบายอากาศไม่สะดวก ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบางแห่ง ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการทบทวนมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคฯ ในปัจจุบัน

       สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานที่ซึ่งพบการระบาดของโรคฯ และไม่ได้ป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ขอให้ท่านกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 7 วันและสังเกตอาการตนเองต่อเนื่องเพิ่มอีก 3 วัน ซึ่งต้องได้รับการตรวจ ATK 3 ครั้ง ในวันที่ 1  วันที่ 5,6  และวันที่ 10 ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน โดยดำเนินชีวิตภายใต้มาตรการ DMHTT

       โดยแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับร้านอาหาร งานประเพณีนิยมโดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม/สถานที่เจ้าของกิจการ  /ผู้ให้บริการ เจ้าภาพ ผู้เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมงานทุกคนการแจ้งหรือ ขออนุญาต
งานศพ  COVID  Free Setting Universal Prevention DMHTT -ATK (ก่อนร่วมงาน 72 ชม. /หลังร่วมงาน Day 5-6) -มีด่านคัดกรอง COVID ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน (บริเวณงาน) -วัคซีนตามเกณฑ์Universal Prevention DMHTT – งดทานอาหารร่วมกัน – ATK (กรณีมาจากต่างจังหวัด/พื้นที่เสี่ยง) – วัคซีนตามเกณฑ์แจ้งนายอำเภอทราบ
ประชุม อบรม สัมมนาCOVID Free Setting Universal Prevention DMHTT วัคซีนตามเกณฑ์ -มีด่านคัดกรอง COVID ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน – ATK (นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง)COVID Free Setting Universal Prevention DMHTT -งดทานอาหารร่วมกัน -ATK (กรณีมาจากต่างจังหวัด/พื้นที่เสี่ยง) -วัคซีนตามเกณฑ์– ตำบลที่ตั้ง วัคซีนฯ 70% – ขออนุญาตนายอำเภอ
งานบุญ งานประเพณีCOVID Free Setting Universal Prevention DMHTT -ATK (ก่อนร่วมงาน 72 ชม. /หลังร่วมงาน Day 5-6) -มีด่านคัดกรอง COVID ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน (บริเวณงาน) วัคซีนตามเกณฑ์Universal Prevention DMHTT -งดทานอาหารร่วมกัน -ATK (กรณีมาจากต่างจังหวัด/พื้นที่เสี่ยง) -วัคซีนตามเกณฑ์  – ตำบลที่ตั้ง วัคซีนฯ 80% – ขออนุญาตนายอำเภอ
แสดงดนตรี รื่นเริง มหรสพ คอนเสิร์ตCOVID Free Setting Universal Prevention DMHTT -ATK (ก่อนร่วมงาน 72 ชม. /หลังร่วมงาน Day 5-6) -มีด่านคัดกรอง COVID ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน -วัคซีนตามเกณฑ์Universal Prevention DMHTT -งดทานอาหารร่วมกัน -ATK ภายใน 24 ชม. -วัคซีนตามเกณฑ์– ตำบลที่ตั้ง วัคซีนฯ 90% – ขออนุญาตนายอำเภอ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มCOVID Free Setting SHA  Plus Universal Prevention DMHTT -ATK ทุกวันพฤหัสบดี (กรณีพนักงานใหม่ตรวจ ATK ทันที) -ทำความสะอาดทุกวันพุธ บันทึกในระบบ Buriram – IC วัคซีนตามเกณฑ์Universal Prevention DMHTT วัคซีนตามเกณฑ์ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่แสดงดนตรีUniversal Prevention DMHTT -ATK ภายใน 24 ชม. หรือเมื่อเข้ามาในร้านทันที -วัคซีนตามเกณฑ์ 

       อย่างไรก็ตาม จังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อมให้เพียงพอด้านการรักษาหากพบแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การจัดเตรียมหอผู้ป่วย  ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามเซราะกราว

จึงขอความร่วมมือไปยังประชาชนทุกท่านและผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งประกาศใช้ในวันนี้ เพื่อให้ลดการติดเชื้อ ลดป่วย  ลดความรุนแรง และลดการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป