สมาคมฯ ร่วมกับ กกท. เชียงรายและอบจ. เชียงราย จัดพิธีเปิดการอบรมโค้ช

สมาคมฯ ร่วมกับ กกท. เชียงรายและอบจ. เชียงราย จัดพิธีเปิดการอบรมโค้ชหลักสูตร C-license ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม รายงานตัวเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร C-license ครั้งที่ 5/2564 ระหว่างวันที่ 8 – 23 พฤศจิกายน 2564

พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก คุณชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์ และนายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย วิทยากรสมาคมฯ เป็นประธาน

โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายวิทวัฒน์ เอกสิริจารุพงษ์
 2. นายจิรายุ สิริโสพน
 3. นายพงศ์ธร ปัตตะ
 4. นายธนัช จิระภัคชลากร
 5. พ.จ.อ.อาทิตย์ ทับทิมใหม่
 6. นายนราชัย ไชยชนะ
 7. ร.ต.สถาพร หมั่นไร่
 8. นายภัทรพงศ์ ชุมสุข
 9. นายแดน ขจีชีวา
 10. นายพงศ์ภัค เสมอใจ
 11. นายเกียรติศักดิ์ วงษ์เพี้ย
 12. นายธนา ถ้วยทอง
 13. นายกฤษณะ เผื่อแผ่
 14. นายพุฒิพงศ์ ทองเครือ
 15. นายไพบูลย์ การะคำ
 16. นายสุวิทย์ หวัดแท่น
 17. นายธงชัย กึนขุนทด
 18. นายอนุชา ติยาภักดิ์
 19. นางสาววันวิสาข์ วุฒิศักดิ์
 20. นายพัฐกฤษฎ์ มหาวิจิตร
 21. นายศร ปัญญาฤทธิ์
 22. นายณภัทร รัตนแพทย์

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสมาคมฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันโดยคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 อย่างน้อย 2 เข็มและได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ด้วยวิธีการตรวจผ่าน Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด

หลักสูตร ซี ไลเซนส์ คือ หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนที่กำลังจะเริ่มต้นจากการฝึกสอนนักฟุตบอลในระดับรากหญ้า หรือเยาวชน ตามอคาเดมีต่างๆ โดยจะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 16 วัน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 27,000 บาท ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรม ประกอบไปด้วย

 1. บทบาทของผู้ฝึกสอน
 2. เทคนิคและทักษะ
 3. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
 4. กลยุทธ์การเล่น
 5. การพัฒนาระดับเยาวชน ในแต่ละช่วงอายุ
 6. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. ระบบพลังงานของร่างกาย
 8. โภชนาการ
 9. วิธีการของผู้ฝึกสอน ในการออกแบบการฝึกซ้อม
 10. กระบวนการฝึกซ้อม

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตโค้ชระดับ ซี ไลเซนส์ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ M-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2) ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course หรือหลักสูตร Goal Keeping Level 1 ได้ต่อไป

ใส่ความเห็น