สสจ.บุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ยกระดับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโมเดนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม  เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2565

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กัญชา กัญชง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กัญชา กัญชง

เพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการกำกับดูแลผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบป้ายศูนย์บริการให้คำปรึกษากัญชา กัญชง แก่หน่วยบริการระดับอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน  50 คน

ใส่ความเห็น