เมืองบุรีรัมย์ มาตการเข้มข้น !ฉีดป้องกันน้ำพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสcovid-19 ตลาดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2เม.ย นี้

เมื่อวันที 1 เม.ย.2563. เวลา. 14.00 น. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์. ที่ห้องประชุม. ชั้น 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายยุทธชัย พงศ์พนิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ รองฯสสจ.บุรีรัมย์ สจ.เขต 1 และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมร่วมกันแถลงข่าว พร้อมทำความสะอาด พ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในตลาดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซื่งน้ำยาฆ่าครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษรและสหกรณ์
นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส. จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า” ตามที่ได้เกิดโรคไวรัส covid-19 ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย และหลายประเทศในโลก โดยมีผู้ติดเชื้อนับแสนรายและเสียชีวิดเป็นจำนวนมากนั้น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19 ค่อนข้างรุนแรง โดยผลสรุปสถานการณ์ เฝ้าระวังจากการตรวจสอบคัดกรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ทราบว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อยอดสะสมจำวน 12 ราย (คนไทย10ราย/ ชาวต่างชาติ 2 ราย)กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน 24,269 ราย/
กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน 23,147 ราย /กลุ่มเสี่ยงที่พันระยะเฝ้าระวัง (ปลอดภัย) 1,122 ราย
ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16.50 น.


โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วต้องยอมรับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสcovid-19 อย่างเข้มข้น เป็นจังหวัดตันๆของประเทศไทย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการทุกส่วน ได้วางมาตรการในการคัดกรอง และป้องกัน อย่างเต็มที่ แต่ผลจากการที่ประชาชนออกพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนหนึ่งได้นำพาหะเชื้อไวรัสดังกล่าวเข้ามาแพร่เชื้อระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการป้องกันแหล่งที่มีเปอร์เซ็นต์ในการแพร่เชื้อไวรัสcovid-19 ”
สส. สนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ” ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประสานขอความอนุเคราะห์จากท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอสนับสนุนน้ำพ่นยาฆ่เชื้อไวรัสcovid-19 โดยท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กรุณาสั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานปศุสัตว์จัหวัดบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนน้ำยาเคมีป้องกันเชื้อโรคไวรัสcovid-19 นำมาฉีดพ่นทำความสะอาดในสถานที่คาดว่าจะเป็น
แหล่งแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น สาดไนท์ ตลาดสด ตลาดหน้าโรพยาบาลบุรีรัมย์ ตลาดถนน คนเดินซราะกราว (ถนนรมย์บุรี) หน้าเทศบาลมืองบุรีรัมย์ และบริเวณสถานีรถไฟบุรีรัย์ (แผงลูกชิ้นยืนกิน )โดยกำหนดดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาดบ้องกันเชื้อ ดังกล่าว ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป”

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทางเทศบาลฯได้นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดน้ำล้างถนน ตลาดสด หลังจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งประสาน อสม. กรรมการชุมชนได้สำรวจตรวจสอบถามคนในชุมชนมีว่าคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ ให้มีการตรวจซักประวัติ พร้อมให้คนในชุมชนได้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ตารางการออกปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคิดต่อเชื้อไวรัสโคโา (โควิด-19)ในพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (2 เม.ย. 63) *ตลาดไนท์บาซาร์ / ค้าปลีก / ค้าส่ง 09.00 – 11.00น.* ตลาดไนท์รมย์บุรี 11.00 – 12.00น.* สถานีรถไฟบุรีรัมย์/ ลูกชิ้นยืนกิน 13.00 – 14.00 น.* ตลาดธารน้ำใจ (ตลาดหน้า รพ.บุรีรัมย์) 14.30 – 15.30น.*สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัย์/ ศูนย์บริการสาธารณสุข 15.30 – 16.30น.* ตลาดสดเทศบาลมืองบุรีรัมย์ 16.30 – 18.00น..

ใส่ความเห็น