พช.บุรีรัมย์ ติวเข้ม!ตามภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมายงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

พช.บุรีรัมย์ ติวเข้ม! มอบหมายงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสู่เป้าหมายให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก มรภ.บุรีรัมย์
วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศพร้อมมอบหมายภารกิจให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ที่เข้าฝึกงานประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ นายทองใจ ปุยไธสง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้แนวทางการทำงานสนับสนุนฯ ตามภารกิจและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนภารกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน และงานสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการทำงานร่วมกันในหน่วยงานให้แก่นักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาเองในการที่จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกงานไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานและส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนายสถาพร ศรีนาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนายชิษณุกิจ เอ็นยอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางการดำเนินงานในการเรียนรู้แยกตามภารกิจในแต่ละหน่วยงานเพื่อนำไปปรับใช้ในช่วงระยะเวลาการฝึกงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
โดยในปี 2564 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เข้ารับการฝึกงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 ราย จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์จะมอบหมายงานเพื่อรับการฝึกตามภารกิจที่สำคัญ ต่อไป

ข่าวโดย : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น