สพจ.บุรีรัมย์ “51 ปี อาสาพัฒนาชุมชนสืบสานปณิธานพ่อ”ขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ.วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สพจ.บุรีรัมย์ เครือข่ายผู้นำ อช. จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการ “51 ปี อาสาพัฒนาชุมชนสืบสานปณิธานพ่อ” และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์และขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

โดยในพิธีมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
1. พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเครือข่ายผู้นำ อช. จังหวัดบุรีรัมย์
2. ผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณในการทำความดี ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. การมอบเกียรติบัตรผู้นำ อช. ดีเด่น
4. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-หลาน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
โดยในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น