พุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงตามบันไดนาค 297 ขั้น

พุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูปที่เดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดงตามบันไดนาค 297 ขั้น เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ตักบาตรเทโวโรหณะ

22 ต.ค.64 ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ทำไห้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและหาเวลาทำบุญในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตรอยู่บริเวณลานเชิงบันไดนาคราช ด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้ง นักท่องเที่ยวมารวมงานแบบ New Normal เป็นจำนวนมาก สำหรับบรรยากาศทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ของวัดพระพุทธบาทเขากระโดงนี้ จะจัดเป็นริ้วขบวนนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ และมีผู้ที่แต่งตัวเป็นพระอินทร์ พรหม เทวดา และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและน่าศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง โดยพระสงฆ์จะเดินลงจากยอดภูเขาไฟกระโดง เปรียบเสมือนภาพในพุทธกาล ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา เทศนาโปรดพุทธมารดาจนบรรลุอริยมรรคอริยผล เมื่อขบวนลงมาถึงเชิงบันไดนาคราช พุทธศาสนิกชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ต่างตั้งจิตอธิฐานใส่บาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวทิพย์ ที่ผ่านพิธีการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา เต็มลานหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดงยาวไปถึงถนนด้านหน้า ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรในงานฯ ส่วนใหญ่จะไปกันเป็นครอบครัวทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุกันอย่างเนืองแน่น และยึดหลักการป้องกันโควิด19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวด////ขอบคุณเพจ ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น