45270534_1172230696266570_8351919642033258496_n

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น