IMG_7641 “OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด โดยกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ซึ่งห้วงเวลาการจัดกิจกรรมตรงกับการแข่งขันรถจักยานยนต์ชิงแชมป์โลก (PTT Thailand Grand Prix 2018 : MOTO GP 2018) ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การจำลองชุมชนท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ OTOP/

“OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด โดยกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ซึ่งห้วงเวลาการจัดกิจกรรมตรงกับการแข่งขันรถจักยานยนต์ชิงแชมป์โลก (PTT Thailand Grand Prix 2018 : MOTO GP 2018) ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การจำลองชุมชนท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ OTOP/

ใส่ความเห็น