IMG_7369 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ,ปราสาทเมืองต่ำ ,สนามฟุตบอล ช้าง อารีน่า และสนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 – 2020 และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “เมือง Sport City” จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นการผลิกโฉมสินค้า OTOP หลังจากดำเนินงานมา 16 ปี เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ,ปราสาทเมืองต่ำ ,สนามฟุตบอล ช้าง อารีน่า และสนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 – 2020 และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “เมือง Sport City” จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นการผลิกโฉมสินค้า OTOP หลังจากดำเนินงานมา 16 ปี เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ

ใส่ความเห็น