บุรีรัมย์ ซ้อมแผนเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ” รับการแข่งขัน MOTO GP

ใส่ความเห็น