บุรีรัมย์ ซ้อมแผนเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ” รับการแข่งขัน MOTO GP

บุรีรัมย์- ซ้อมแผนเสริม-ทักษะเชิงปฏิบัติการ -“การดูแล-ผู้ป่วยบาดเจ็บ-หลายระบบ และ-การเคลื่อนย้ายผู้-ป่วยทางอากาศ” -รับการแข่งขัน -MOTO GP

ใส่ความเห็น