ยามาฮ่า-รับรางวัล -Thailand -Energy A-wards 2018 -ลดการใช้พลัง-งานสิ้นเปลือง- และใช้พลัง-อย่างอย่างมี-ประสิทธิภาพ

ยามาฮ่ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และใช้พลังอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น