พระบาทสมเด็จ,พระพุทธยอดฟ้า,จุฬาโลกมหาราช ,รัชกาลที่ ,เนื่องใน,โอกาสครบ ,242 ปี

พระบาทสมเด็จ,พระพุทธยอดฟ้า,จุฬาโลกมหาราช ,รัชกาลที่ ,เนื่องใน,โอกาสครบ ,242 ปี

ใส่ความเห็น