โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำรถบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกให้บริการผลิต ซ่อมแขนขาเทียม ในพื้นที่ อ.ละหานทราย

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำรถบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกให้บริการผลิต ซ่อมแขนขาเทียม ในพื้นที่ อ.ละหานทราย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการขาขาดให้สามารถเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้(22 ก.พ. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายแพทย์ วิทิต สฤษฎีชัยกุล สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำรถให้บริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว โดยให้บริการผลิตและซ่อมกายอุปกรณ์เทียม ขาเทียมระดับใต้เข่า, ขาเทียมระดับเหนือเข่า, แขนเทียมระดับต่างๆ ตลอดจน การปรับและซ่อมแซมกายอุปกรณ์เทียม/เสริมที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกว่าน หมู่ที่ 2 ต.โคกว่าน อ.ละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการบริการประชาชนผู้มีความพิการพื้นที่ห่างไกล โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ผู้พิการได้รับอุปกรณ์เสริมและรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการขาขาดให้สามารถเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว ยังให้บริการการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู การฝึกทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด การฝึกทำกิจวัตรประจำวันโดยนักกิจกรรมบำบัดให้กับคนพิการและญาติ และมีการให้บริการอุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น Walker, ไม้เท้า 1 ปุ่ม , ไม้เท้า 3 ปุ่ม ไม้เท้า 4 ปุ่ม (ตามสิทธิการรักษาที่ผู้ป่วยมี) ซึ่งมีผู้พิการในพื้นที่ อ.ละหานทราย และอำเภอใกล้เคียงเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น