“หมอใจบุญ” หมอสนธยาและชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันทำดีถวายพ่อเป็นปี 22

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00น คลินิก “สนธยาการแพทย์” หมอใจบุญ ของนายแพทย์ สนธยา วัฒนโกศล ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีให้กับประชาชนที่เจ็บป่วย และมีฐานะยากจน  ในช่วงเช้าได้มีประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่รับบัตรคิวเพื่อตรวจสุขภาพกว่า 1,000 คน คลินิกหมอสนธยาได้เปิดรักษาและตรวจสุขภาพ ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี   5 ธันวาคม เนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยมีประชาชน จิตอาสาฯเข้ามารวมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากเช่น  – การแสดงวงดนตรีได้แก่ วงบุรีรัมย์สังคีต/วงบลูส์บุรีรัมย์ /ชุมนุมดนตรีไทย-สากล โรงเรียนนางรองพิทยาคม ฯ  – รายการ “บอกรักพ่อด้วยเพลง” ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน   – การตรวจและรักษาฟรีของแพทย์ 9 ท่าน – บริการตรวจอัลตร้าซาวด์/บริการตรวจกระดูกพรุน  – บริการตรวจทางด้านแพทย์แผนไทย และนวดแผนไทย – บริการตัดผมฟรี – บริการวาดภาพเหมือนฟรี – บริการสอนเด็กระบายสีน้ำ – บริการสกรีนเสื้อฟรี – แจกของที่ระลึกฟรี –บริการอาหารน้ำดื่ม-ขนมหวานฟรี เริ่มตั้งแต่ 08.00 น.มีเต็นท์ผู้ใจบุญ เราทำดีเพื่อ “พ่อ” ของชาวบุรีรัมย์มาตั้งโรงทานจำนวนมาก

 

ใส่ความเห็น