โดยมีข้อความบันทึกตกลง ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน ในการสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด อย่างยั่งยืน แบบบูรณาการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใ

ใส่ความเห็น