ไม่พลิก เลือก นายกฯเมืองบุรีรัม์ “ วิกรม” คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่างกรณีพ้นจากตำแหน่งเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ปิดหีบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า “วิกรม” สมจิตต์อารีย์ ผู้สมัครหมาย 3 มีคะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง “พรศรี ไกรรณภูมิ” หมาย 2 กว่า 2,800 คะแนน นายสุทธิพงศ์ ทิพยศิลป์” หมายเลข 1 ได้แคะแนน 193 คะแนน บรรยากาศเลือกตั้งนายกฯเมืองบุรีรัมย์ มีทั้งหมดหน่วยเลือกตั้ง 24 หน่วย 18 เขตเลือกตั้งในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผู้มีสิทธิต่างทยอย ออกมาใช้สิทธิตลอดทั้งวัน หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. มีกองเชียร์ ตัวแทนผู้สมัคร ออกมาลุ้นผลคะแนนกันอย่างคึกคัก คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นายสุทธิพงศ์ ทิพยศิลป์ ได้ 193 คะแนน หมายเลข 2 นางพรศรี ไกรรณภูมิ 2,906 หมายเลข 3 นายวิกรม สมจิตต์อารีย์ ได้ 5776

ใส่ความเห็น