“เอ ไลเซนส์” 24 ผู้ฝึกสอนชั้นนำ เมืองไทย เข้าอบรมหลักสูตร โมดูลแรก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ให้การสนับสนุน และ ส่งเสริมพัฒนาในด้านต่าง ๆ แบบรอบด้าน โดยเฉพาะการยกระดับผู้ฝึกสอน ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งจังหวัดชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนสอนกีฬาฟุตบอลระดับ AFC ‘A’ Coaching Certificate Course ซึ่ง ฝ่ายการอบรมได้จัดพิธีปิดการอบรมโมดูลแรกที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ทั้งหมด จะอบรม โมดูลที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2567 ต่อไป ปัจจุบัน ประเทศไทย มีผู้ฝึกสอนระดับ เอ ไลเซนส์ จำนวน 173 คน (ผู้ฝึกสอนผู้หญิง 5 คน) โดย หลักสูตร เอ ไลเซนส์ ถือเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ผู้ที่ผ่านการอบรม จะสามารถทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล ในระดับไทยลีก 2 และเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ในระดับ ไทยลีก ได้ นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอด ได้สองแขนงคือ การไปเป็น โปร ไลเซนส์ เพื่อยกระดับเป็นประธานเทคนิค หรือ หัวหน้าผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติหรือไทยลีก และอีกเส้นทางคือการเป็น Instructure หรือ วิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน ประกอบไปด้วย 1. นายสินทวีชัย หทัยรัตนกุล 2. นายนาคิน ธรรมสุวรรณ 3. นายชวิศ ศรีนวล 4. นายสุรชัย ละมูดเกตุ 5. นายนพพล ปิตะฝ่าย 6. นายพชร พุทธานุกรณ์ 7. นายกันตวัฒน์ สุวรรณภาญกูร 8. นายยุทธนา เหลืองเจริญ 9. นายประธาน เสลานา 10. นายนิกรณ์ อนุวรรณ 11. นายไตรรัตน์ มีอารีย์ 12. นางสาวสุกัญญา ฤทธิ์งาม 13. นายอุเทน ทองประกอบ 14. นายบัณฑิต จูมผา 15. นายธนกร สำราญสุข 16. นายสิรวุฒิ พุกละออ 17. นายณรงค์ศักดิ์ สีสังข์ 18. นายภัทรพล นาประเสริฐ 19. นายพีรธร ทัตตะกิตติยา 20. นายนันทวัฒน์ ปานทอง 21. นายชนะ เฉลิมศักดิ์ 22. นายอัษฎา ไตรเพิ่ม 23. MR. BELLON DAMIAN 24. MR. VILSON JAMES สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://fathailand.org/ และ https://www.facebook.com/CoachingThailand #FAThailand #Coacheducation #AFCADiploma

ใส่ความเห็น